Coaching

Wat fijn dat jij als werkgever op deze pagina bent gekomen! Mogelijk ben je zuinig op je werknemers en wil je investeren in (de ontwikkeling van) jouw mensen en in jouw bedrijf. Je bent hopelijk begaan met de gezondheid en het geluk van jouw personeel, want dat is ook wat jouw bedrijf uiteindelijk naar buiten toe uitstraalt en wel of niet succesvol maakt. Je wilt daarmee vooral ook verzuim voorkomen en of beperken, een verzuimende werknemer kost op jaarbasis immers een fortuin. Bedenk eens welke andere investeringen jij van dit geld zou kunnen doen voor jouw bedrijf?

De focus van vandaag en morgen zal steeds meer komen te liggen op duurzame inzetbaarheid en preventie!


Waar kan ik als coachprofessional jou mee van dienst zijn?

 

Loopbaancoaching
Je wilt investeren in de loopbaanontwikkeling van jouw mensen, zodat ze met het bedrijf mee ontwikkelen en of een eventuele doorstroom mogelijk maken. Door tijdig te investeren in jouw mensen, jouw bedrijfskapitaal, kan je verzuim voorkomen. Mensen die met bezieling werken, krijgen energie van hun werk, presteren beter en vallen minder snel uit.

Kijk hier hoe een traject met de werknemer er globaal uitziet.

Neem contact op voor de mogelijkheden

 

Stress- en burn-out coaching

Ongeveer 40% van het verzuim is werkstress gerelateerd en ongeveer 50-60% van alle verzuim is stress en andere psychosociale klachten gerelateerd (2020). Wat een winst kan dit jou en je bedrijf opleveren als je op dit gebied investeert in je mensen!

Kijk hier hoe een traject met de werknemer er globaal uitziet.
Neem contact op voor de mogelijkheden

 

Outplacement
Je neemt afscheid van je werknemer. Vanuit goede nazorg als werkgever, bied je je werknemer een outplacementtraject aan. De werknemer kan zich hierdoor goed voorbereiden op de huidige arbeidsmarkt en daarmee zijn arbeidskansen vergroten op weg naar een nieuwe toekomst.

Dit traject kan bestaan uit een combinatie van het volgende: Rouwverwerking i.v.m. verlies van baan- empowerment- persoonlijke ontwikkeling-loopbaanontwikkeling- sollicitatievaardigheden ontwikkelen en vergroten-zelfstandig ondernemerschap verkennen

Kijk hier hoe een traject met de werknemer er globaal uit kan zien.
Neem contact op voor de mogelijkheden

 

Re-integratie
Helaas, je hebt te maken met verzuim van één of meerdere werknemers. Voorkomen is niet meer aan de orde. Dan is het nu tijd om in te zetten op het beperken van het verzuim. Langdurig verzuim is voor niemand goed.

Vanuit spoor 1 kan ik je helpen met het verkorten van het verzuim en het voorkomen van een 2e spoortraject.
Vanuit spoor 2 kan ik je helpen met het verkorten van het verzuim en het voorkomen van een eventuele sanctie vanuit het UWV.

Vanuit mijn werkervaring als re-integratie & mobiliteitscoach heb ik in een korte tijd mensen weten te motiveren en mobiliseren! Met als resultaat het vinden van een nieuwe baan, het vinden van een werkervaringsplek, of het volgen van scholing om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In mijn werkwijze vind ik het belangrijk dat de persoon in kwestie zelfredzaam en zelfstandig wordt om vervolgens de regie over zijn eigen leven weer te pakken. Uitgangspunten daarbij zijn de kracht en de talenten van desbetreffende en van daaruit gaan we bouwen! Dit maakt dat de trajecten die ik begeleid ronduit positief worden ervaren, zowel door de werknemer als door de werkgever/opdrachtgever. Tevens ben ik bekend met de Wet verbetering poortwachter.
Neem contact op voor de mogelijkheden