Wandelcoaching

Wandelcoaching

In deze coachsessie zoeken we samen de natuur op. De natuur ontspant, beweging en buitenlucht zijn goed voor je! De natuur helpt je om vanuit je hoofd (denken en piekeren) verbinding te maken met je gevoel en je lichaam. Zo kom je dichterbij jezelf en ben je meer in het hier en nu (i.p.v. met je gedachten in het verleden of in de toekomst).
Via deze vorm van coaching lukt het je beter om te relativeren; er van een afstand naar te kijken en lijfelijk de verandering te ervaren die jij voor ogen hebt, hetgeen de kans op succes vergroot!

 
Voordelen van wandelcoaching:

  • Wandelen in de natuur helpt je om stil te worden in je hoofd. Er gaat een rustgevende werking uit van de natuur, waardoor je beter in staat bent te luisteren naar je binnenwereld.
  • Als je wandelt, kom je in beweging. Alles wat vast lijkt te zitten in je hoofd, komt hierdoor ook makkelijker in beweging.
  • In de natuur beweeg je je buiten je eigen vertrouwde wereld. Je zult letterlijk nieuwe wegen inslaan en nieuwe horizonnen ontdekken. Hierdoor kun je gemakkelijker openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën.
  • Wandelcoaching biedt de gelegenheid in een relatief korte periode diepgaand resultaat te boeken.
  • De grootste kracht van wandelcoaching ligt echter in de talloze mogelijkheden voor het gebruik van metaforen en symboliek. Door met symboliek te werken, kom je in de mogelijkheid het probleem uit je hoofd te plaatsen en er van een afstand naar te kijken. Dit brengt vrijwel altijd krachtige doorbraken teweeg in het bewustzijnsproces. Ook het visuele aspect van het werken met symbolen biedt een diepe verankering. Hetzelfde geldt voor symbolische handelingen. Keuzes die op deze wijze lijfelijk worden ervaren, vergroten de kans op een echt en meer blijvend effect!

Dit coachgesprek duurt 1,5 uur en vindt uiteraard plaats in de natuur.

 

VergoedingenContact