Vergoedingen

Vergoedingen

 Van werkgever naar werknemer

  • Een werkgever heeft voor elke werknemer meestal een opleidingsbudget (dit ook in het kader van duurzame inzetbaarheid). Hiervan worden opleidingen betaald maar ook coachtrajecten. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.
  • Specifiek voor het onderwijs; in het primaire onderwijs heeft iedere ( fulltime) werknemer jaarlijks een basisbudget van 40 uur voor duurzame inzetbaarheid (parttimers naar rato). Daarnaast hebben starters jaarlijks recht op 40 extra uren voor duurzame inzetbaarheid en werknemers vanaf 57 jaar hebben recht op 130 extra uren. In het voortgezet onderwijs heeft iedere werknemer jaarlijks recht op 50 uur voor duurzame inzetbaarheid.


Werkgever & Arbowet: Verplicht aandacht voor werkstress 

Elke werkgever in Nederland is verplicht om in het preventiebeleid op het gebied van werkstress en ziekteverzuim aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het doel van aandacht voor PSA is het verzuim door stress op het werk te verminderen én te voorkomen. Hierbij gaat het om de thema’s werkdruk, werkstress, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld. PSA is momenteel de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Komende jaren controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra op werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. 

Bron febr. 2022: www.arboportaal.nl 

 

Belastingaftrek

Voor particulieren is de coaching inclusief BTW kosten als 'scholingskosten' mogelijk aftrekbaar voor de belastingdienst. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht op het functioneren op je werk. Besluit je een loopbaantraject te volgen? Neem dan eerst even contact op met de belastingdienst en vraag om een ‘vooroverleg’ waarbij je in dat gesprek toelicht waarom een loopbaantraject voor jou passend dan wel noodzakelijk is. De belastingdienst geeft dan aan of het in jouw situatie aftrekbaar is.

 

De zorgverzekeraar vergoedt geen coaching.

 

Neem contact op voor de mogelijkheden