Advies
Advies

Advies op het gebied van stress en burn-out, ter preventie en ter remediering. Met het oog op duurzame inzetbaarheid én om zowel kostenbesparend als opbrengstverhogend te werken!

Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart één op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Spanningsklachten staan bovenin de lijst met werkverzuimoorzaken.

Men verwacht dat ziekteverzuim door werkgerelateerde spanning nog verder zal toenemen. Werknemers durven zich op dit moment nauwelijks ziek te melden, bang om in de huidige economische situatie (i.v.m. Corona) hun baan te verliezen. Verder zijn er de laatste jaren functies geschrapt door bezuinigingen.  Ook worden niet alle mensen die de komende jaren met pensioen gaan vervangen.  We krijgen het dus steeds drukker. De mentale klachten die hieruit voortkomen, zullen naar verwachting de komende jaren zorgen voor een grote toename in langdurig ziekteverzuim.

Burn-out of overspannenheid is zeer ingrijpend en vaak beangstigend voor de medewerker die het treft. Voor de collega’s betekent het moeten missen van een collega extra werk en voor de werkgever extra kosten. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat. Uiteindelijk leidt dit tot psychische klachten, overspannenheid en - als het niet op tijd gesignaleerd en aangepakt wordt - tot een burn-out en ziekteverzuim. 
(Bron: HRD Academy 2020)

 

                          

Wat houdt deze dienst in?

  • Een werkdruk- werkbelevingsonderzoek binnen de organisatie, inclusief analyse en advies.
  • Advies over hoe werkdruk op een gezond niveau gehouden kan worden.
  • Ondersteuning in het bespreekbaar maken van stress en om leren gaan met eventuele vooroordelen rondom stress.
  • Het vroegtijdig leren herkennen van stresssignalen en er adequaat op reageren.
  • Advies over wat je als organisatie kan doen om de medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
  • Advies over het verminderen van werkgebonden stressoren. 
  • Advies over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokken werknemer.

 

Neem contact op voor de mogelijkheden